Zakład Narzędziowy Narmod Urządzenia techniczne

Strona główna: Zakład Narzędziowy Narmod
o firmie NARMOD
Możliwości techniczne
Wyroby
Tłoczniki i wykrojniki
Formy do metali i tworzyw
Modele odlewnicze
Przyrządy spawalnicze
Usługi narzędziowe
Polityka
Certyfikaty
Ogłoszenia
Kontakt


English Deutch


Polityka Firmy     Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Naszym celem jest takie ukierunkowanie działań związanych z jakością wyrobów na spełnienie potrzeb i oczekiwań Klientów, aby spełnione zostało zadowolenie Klientów, co stanowi miarę jakości naszych wyrobów.

Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości, ochrony środowiska i stanu bhp oraz ochrony środowiska ma dla nas znaczenie priorytetowe, a osiąganie planowanych wyników jakościowych realizujemy przez ciągłe doskonalenie ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM i BHP zgodnego z normami: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001.

Dążąc do wytwarzania wyrobów i usług najwyższej jakości chcemy równocześnie minimalizować negatywny wpływ na środowisko poprzez:

  • przestrzeganie przepisów prawnych związanych z wyrobem i wykonywaną usługą.
  • zapobieganie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.
  • prowadzenie działań w sposób zorganizowany, na podstawie wdrożonego
    i doskonalonego ZSZJŚiB.

Bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy dla każdego pracownika są jednym z naszych najważniejszych celów.

Osiągniemy to przez:
  • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrażania polityki w zakresie bhp oraz zapobieganiu zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • zapewnieniu zgodności działań z aktami prawnymi, normami i innymi wymaganiami dotyczącymi BEZPIECZEŃSTWA PRACY.
  • stosowanie postępu technicznego, rozwiązania organizacyjne pracy, posiadana wiedzę i zdobyte doświadczenie przy wprowadzaniu nowych technologii poprawiając tym samym bezpieczeństwo i komfort pracy.
  • zmniejszenie wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ograniczenie ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego.
  • zapewnienie aktywnego współudziału wszystkich pracowników we wszelkich działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

Cała załoga firmy jest zobowiązana do przestrzegania i doskonalenia ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BHP, którego celem jest zapewnienie: wysokiej jakości wyrobów, ochronę środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

Polityka Spółki dotycząca jakości, ochrony środowiska i bhp została zakomunikowana pracownikom NARMOD Sp. z o.o. oraz do ogólnej wiadomości na stronie internetowej Firmy.

Utrzymanie stron by Adverts.pl      Tworzenie stron Adverts.pl